toto togel 4d Situs toto togel 4d Situs toto togel klik99
Tìm kiếm
A+

Vie

V

Eng

DRD
Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực Người khuyết tật
Tập hợp của sự phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc sống tốt đẹp hơn của người khuyết tật
0
Người khuyết tật và các lãnh đạo tổ chức Người khuyết tật
tham gia các chương trình tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm của DRD
0
Tổ chức và cá nhân
được đào tạo nhận thức
về Người khuyết tật
0
Người khuyết tật
được hướng nghiệp, tập huấn về kĩ năng tìm việc, giới thiệu và giúp duy trì việc làm mỗi năm
0
7 Giải Thưởng Quốc Tế
17 giải thưởng/bằng khen cấp thành phố/quốc gia

Hoạt động

Các lĩnh vực hoạt động của DRD tập trung vào 2 mục tiêu chính: XOÁ BỎ rào cản, và NÂNG CAO năng lực cho Người khuyết tật.
Xóa bỏ rào cản

Nâng cao năng lực

Hoạt động

Các hoạt động hướng tới thay đổi xã hội

Dịch vụ dành cho Người khuyết tật tốt hơn

Môi trường tiếp cận hơn

Nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề khuyết tật và thúc đẩy hành động

vì một xã hội hoà nhập

CHÚNG TÔI LÀ DRD

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 2005, trực thuộc Khoa Công tác xã hội của trường Đại học Mở TP.HCM dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA) theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số A-906 cấp ngày 7 tháng 5 năm 2010.

Nhà tài trợ và đối tác

Trở thành một phần của sự thay đổi

Trở thành một phần của sự thay đổi

Đồng hành cùng DRD, chúng ta có thể:

  • ∘ Tạo một thế giới tiếp cận cho tất cả mọi người
  • ∘ Tạo môi trường an toàn và văn minh
  • ∘ Trao cơ hội bình đẳng cho những cá nhân có khả năng trở thành nhà lãnh đạo
  • ∘ Nâng cao chất lượng sống

Đóng góp ngay

Tin tức & sự kiện

Tìm hiểu thêm
Go to top