Standard interface (Shortcut key alt+0)

High visibility (Shortcut key alt+0)

Night mode (Shortcut key alt+0)

Larger Text (Shortcut key alt+w) Reset Text Size (Shortcut key alt+r) Smaller Text (Shortcut key alt+e)

Access Guide

Donate list (Shortcut key alt+q)

Tiếng Việt (Shortcut key alt+1) English (Shortcut key alt+1)

Search

Search tag keyword

You stay: Home

Content ( Shortcut key 9 )

Activity

Phim tài liệu KHUYẾT - Lắng nghe tâm sự từ người khuyết tật về hạnh phúc

Chương trình giao lưu cùng Christine Hà “Gia Vị Cuộc Sống từ Siêu Đầu Bếp”

Dr. Yen Vo participates in a panel discussion at the APEC Women and Economy Forum 2023, held in the United States.

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ MÁY TÍNH BÀN (cũ)

Nghiên cứu về ảnh hưởng của Covid đến quyền của người khuyết tật nhập cư ở TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Người khuyết tật: Doanh nghiệp Việt Nam “được” hay “mất?

Công văn của Liên danh NJPT: Xây dựng đường dốc hoặc thang máy cho người khuyết tật lên cầu vượt bộ hành

Clubhouse

The Ho Chi Minh City Peace Culture Day

Book Debut - “From Enemies to Partners: Vietnam, the U.S. and Agent Orange”

Ph.D Vo Thi Hoang Yen - The journey to the 2018 Ramon Magsaysay Award

Progress Assessment Of Railway Access Regulation To PWDS

MAHIDOL University’s students (THAILAND) visited DRD

“Think Before You Share” Launching Ceremony and NGO summit

Workshop “CSO Partnership for Implementing SDGS”

News

Chính thức khởi động Quỹ học bổng Thắp sáng Tương lai 2022

TALK SHOW “THE ACCESSIBILITY OF A SMART CITY”

Only One-third of Disabled People in S. Korea Had Jobs in 2019

TENS OF OBJECTIVES HELP PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE 2020-2021 PERIOD

Q&A: Why we need to measure inclusion in cities

From CSR into HR: Disability inclusion in the workplace

COVID-19: Who is protecting the people with disabilities? – UN rights expert 

Document

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư 02/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nh