Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên

Wednesday, 30 June 2010 08:57

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên

1- Điều kiện được đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH có 2 thành viên trở lên: Hồ sơ đầy đủ.


2- Hồ sơ đăng ký đổi thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH có 2 thành viên trở lên:

a- Công ty tại TPHCM:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký (theo mẫu qui định): 01 bản

- Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của Hội đồng thành viên do chủ tịch hội đồng thành viên ký (có thể tham khảo mẫu): 01 bản

- Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của  Hội đồng thành viên có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty (có thể tham khảo mẫu): 01 bản.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật của công ty: Xuất trình Giấy giới thiệu của công ty.

b- Công ty từ các tỉnh chuyển trụ sở chính về TPHCM:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký (theo mẫu qui định): 01 bản

- Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của Hội đồng thành viên do chủ tịch hội đồng thành viên ký (có thể tham khảo mẫu): 01 bản

- Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp của  Hội đồng thành viên có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty (có thể tham khảo mẫu): 01 bản.

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

- Danh sách thành viên có chữ ký của tất cả thành viên và đại diện pháp luật tại cột 14 và phần cuối trang (theo mẫu qui định): 01bản.

- Giấy tờ chứng thực của thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật:

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực (1bản).

+ Nếu thành viên góp vốn là tổ chức:

i) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy tờ tương đương khác ; bản sao hợp lệ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác: mỗi loại 1 bản.

ii) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng : mỗi loại 1bản

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ: Mỗi loại 01 bản.

- Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật của công ty: Xuất trình Giấy giới thiệu của công ty.

* Ghi chú: Có thể đăng ký thành lập công ty trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/tiếng việt/dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng/thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….

3- Lệ phí: 20.000đ; đăng ký giấy chứng nhận mẫu dấu: 20.000đ

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM.

5- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

 

 

HƯỚNG DẪN VỀ TÊN DOANH NGHIỆP

 

- Việc thay đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

-  Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp quy định:

+ Tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

+ Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài.

Tham khảo thêm điều 32 Luật Doanh nghiệp, điều 10, 11, 12, 13 nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh để tìm hiểu quy định về những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp, tên trùng, tên gây nhầm lẫn …

 

HƯỚNG DẪN DÒ TÊN DOANH NGHIỆP

Truy cập vào địa chỉ www.dpi.hochiminhcity.gov.vn//Tiếng Việt/tìm kiếm thông tin chi tiết doanh nghiệp/doanh nghiệp trong nước/tìm kiếm doanh nghiệp/tìm kiếm theo điều kiện/tên doanh nghiệp. Nhập tên doanh nghiệp, không nhập thông tin vào các ô khác và chọn cập nhật. Sử dụng font chữ UNICODE.

 

HƯỚNG DẪN  ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

 

 Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng lệ phí đăng ký mẫu dấu ngay tại Quầy thu phí của Công an thành phố đặt tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó chọn đơn vị để khắc con dấu theo danh sách sau:

1. Cơ sở khắc dấu 459 Phòng CS QLHC về TTXH Công an TP.HCM địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp.HCM.

2. Cơ sở khắc dấu Thành Công, địa chỉ 143 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM.

3. Chi nhánh Công ty TNHH TM Hà Anh, địa chỉ 128 Lê Lai, quận 1, TP.HCM.

4. Công ty TNHH Một thành viên Á Châu, địa chỉ 197 Hải Thượng Lãn Ông, phường 13, quận 5, Tp.HCM.

5. Công ty TNHH TM Mẫn Đạt, 98F Lê Lai, quận 1, Tp.HCM.

6. Công ty TNHH Dung Phúc, địa chỉ 201/13/31 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

7. Công ty TNHH Sao Sáng, địa chỉ 621 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.

8. Công ty TNHH TM DV Khắc dấu Sao Đỏ, địa chỉ: 278 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được con dấu do cơ sở khắc dấu chuyển đến, cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp. Khi đến nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu tại cơ quan công an, đại diện doanh nghiệp nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân cho cơ quan công an.

 

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top