Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên

Wednesday, 30 June 2010 08:59

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên

1- Điều kiện được tăng vốn điều lệ công ty TNHH có 2 thành viên trở lên: Hồ sơ đầy đủ theo quy định.


2- Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty TNHH có 2 thành viên trở lên:

- Thông báo tăng vốn điều lệ do người đại diện theo pháp luật ký (theo mẫu): 01 bản

- Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên do chủ tịch hội đồng thành viên ký (có thể tham khảo mẫu): 01 bản

- Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty (có thể tham khảo mẫu): 01 bản

- Giấy tờ chứng thực của thành viên mới tham gia góp vốn vào công ty:

+ Thành viên mới là cá nhân:

i) Quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;

ii) Quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực

(CMND có ngày cấp  không quá thời hạn 15 năm, hộ chiếu phải còn hạn sử dụng và  không bong, tróc, nhòe số)

+ Nếu thành viên mới là tổ chức:

i) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy tờ tương đương khác; Bản sao hợp lệ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

ii) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ  nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.)

-  Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mới) (có thể tham khảo mẫu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

- Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật của công ty: Xuất trình Giấy giới thiệu của công ty.

Có thể đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký qua mạng điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/tiếng Việt/dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng/thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3- Lệ phí: 20.000đ; đăng ký giấy chứng nhận mẫu dấu: 20.000đ

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM.

5- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

 

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top