Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục bán Doanh nghiệp Tư nhân

Sunday, 25 July 2010 07:49

Thủ tục bán Doanh nghiệp Tư nhân

 

 

1- Điều kiện được bán Doanh nghiệp tư nhân: Đã thành lập doanh nghiệp tư nhân.


 

2- Hồ sơ đăng ký bán Doanh nghiệp tư nhân:

- Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân mới và cũ ký tên, đóng dấu ở chữ ký chủ doanh nghiệp cũ (theo mẫu qui định);

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp mới theo quy định sau: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân và giám đốc quản lý doanh nghiệp (nếu có).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mới chưa có Thông báo mã số thuế  (theo mẫu qui định).

- Bản sao hợp lệ Thông báo mã số thuế trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mới đã được cấp mã số thuế trước đây.

Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân (cũ và mới): xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác nêu trên) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.

3- Lệ phí: 20.000đ

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM.

5- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

 

 

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top