Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục thay đổi vốn Doanh nghiệp Tư nhân

Sunday, 25 July 2010 07:59

Thủ tục thay đổi vốn Doanh nghiệp Tư nhân

 

 

1- Điều kiện được thay đổi vốn Doanh nghiệp tư nhân: Đã thành lập doanh nghiệp tư nhân.


 

2- Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn Doanh nghiệp tư nhân:

- Thông báo tăng vốn đầu tư do chủ doanh nghiệp  ký (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ doanh nghiệp, phải xuất trình Giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

3- Lệ phí: 20.000đ

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM.

5- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

* Ghi chú: Có thể đăng ký thay đổi vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân trực tiếp qua địa chỉ website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/tiếng việt/ dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng/thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top