Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp Tư nhân

Sunday, 25 July 2010 08:01

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp Tư nhân

 

 

1- Điều kiện được thay đổi ngành nghề Doanh nghiệp tư nhân: Đã thành lập doanh nghiệp tư nhân.


 

2- Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề Doanh nghiệp tư nhân:

- Thông báo thay đổi ngành nghề do chủ doanh nghiệp  ký (theo mẫu);

- Đối với Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì nộp kèm 01 văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (1 bản); Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của Chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân khác có chứng chỉ hành nghề  (1 bản).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ doanh nghiệp, phải xuất trình Giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

3- Lệ phí: đăng ký kinh doanh 20.000đ; đăng ký giấy chứng nhận mẫu dấu: 20.000 đồng (trường hợp thay đổi địa chỉ đến quận – huyện khác)

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM.

5- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

* Ghi chú: Có thể đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân trực tiếp qua địa chỉ website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/tiếng việt/ dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng/thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theoQuyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Cách dò ngành như sau: tham khảo Quyết định 337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg).

- Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

- Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Tham khảo bảng tổng hợp danh mục ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề.

- Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

 

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top