Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục trích lục hồ sơ hộ tịch tại UBND xã

Sunday, 25 July 2010 08:19

Thủ tục trích lục hồ sơ hộ tịch tại UBND xã

1- Điều kiện được trích lục hồ sơ hộ tịch tại UBND cấp xã: Đã có các giấy tờ hộ tịch do UBND phường, xã cấp


2- Đối tượng được yêu cầu trích lục hồ sơ hộ tịch tại UBND cấp xã: Cá nhân, tổ chức

3- Hồ sơ yêu cầu trích lục hồ sơ hộ tịch tại UBND cấp xã:

- Văn bản đề nghị cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại UBND cấp xã (có thể nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính).

5- Lệ phí: Không quá 5.000đ/bản.

6- Nơi nộp hồ sơ: UBND phường, xã, thị trấn nơi cấp giấy tờ hộ tịch.

7- Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày

 

Nghe đọc thủ tục:

{audio}hotich/thutuctrichluchosohotich.mp3{/audio}

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top