Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Sunday, 25 July 2010 08:45

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh


1- Điều kiện được đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh: Có địa điểm kinh doanh toạ lạc tại TPHCM; cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.


 

2- Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp – Bản chính giấy chứng nhận đăng ký họat động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh)

- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp).

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của đứng đầu địa điểm kinh doanh  theo quy định như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

+ Đối với người nước ngoài không có thẻ thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, văn bản cho phép sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Ghi chú: Đối với địa điểm kinh doanh hoạt động thuộc ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa  điểm kinh doanh.

3- Lệ phí: __20.000 đ/lần cấp

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM.

5- Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc.

 
 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top