Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục cấp đổi quyền sở hữu nhà ở

Monday, 26 July 2010 08:53

Thủ tục cấp đổi quyền sở hữu nhà ở

1- Điều kiện được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng:

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp theo quy định bị hư hỏng, rách nát hoặc đã hết trang ghi những thay đổi.

2- Hồ sơ đăng ký cấp đổi quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận (theo mẫu)

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cần đổi (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận/ huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

3- Lệ phí: 50.000 đ

4- Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.

 

Nghe đọc thủ tục:

{audio}datdai/capdoiquyensohuunha.mp3{/audio}

 
 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top