Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục thay đổi thiết kế

Tuesday, 27 July 2010 04:33

Thủ tục thay đổi thiết kế

1- Hồ sơ xin thay đổi thiết kế:

- Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu): 01 bản;

- Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt;

- Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh, gồm các thành phần sau: (02 bộ)

        + Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500; kèm theo họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới.

        + Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt công trình, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

        + Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

2- Lệ phí:

- Đối với nhà riêng lẻ: 50.000đ;

- Đối với các công trình khác: 100.000đ;

3- Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng lần đầu.

4- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

- Đối với nhà riêng lẻ: Không quá 15 ngày làm việc.;

- Đối với các công trình khác: Không quá 20 ngày làm việc.

 

Nghe đọc thủ tục:

{audio}datdai/thaydoithietke.mp3{/audio}

 


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top