Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục xác nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật

Friday, 30 July 2010 10:00

Thủ tục xác nhận cơ sở sản xuất kinh doanh

của người tàn tật

 

1- Điều kiện để được công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của thương, bệnh binh và người khuyết tật:

- Cơ sở sản xuất kinh doanh được thành lập dưới một trong các hình thức: Công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ hợp.

- Có từ 10 lao động trở lên, trong đó trên 51% lao động là người khuyết tật.

- Ban Quản trị phải có thành viên là người khuyết tật, giữ vị trí Trưởng hoặc Phó của cơ sở.

2- Hồ sơ đề nghị công nhận công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của thương, bệnh binh và người khuyết tật:

- Công văn đề nghị của đơn vị (do đơn vị tự soạn thảo): 01 bản;

- Danh sách lao động khuyết tật: 01 bản;

- Bản đăng ký lao động được Phòng LĐ-TBXH quận, huyện xác nhận: 01 bản sao;

- Giấy xác nhận người khuyết tật đang làm việc do bệnh viện quận, huyện cấp mỗi người khuyết tật 01 bản;

- Giấy phép hoạt động của cơ sở: 01 bản sao.

3- Lệ phí: Không.

4- Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM

5- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

 


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top