Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Friday, 30 July 2010 10:02

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

1- Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu): 01 bản.

- Bản chính giấy phép xây dựng cần điều chỉnh: 01 bản.

- Các giấy tờ làm căn cứ để điều chỉnh giấy phép xây dựng (nếu có)

2- Lệ phí: Không

3- Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng lần đầu.

4- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

 

Nghe đọc thủ tục:

{audio}datdai/dieuchinhgiayphepxaydung.mp3{/audio}


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top