Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Gia hạn nộp thuế TNDN 2009 cho 1 số DN

Saturday, 27 March 2010 08:16

Số văn bản: 12/2009/TT-BTC
Nội dung tóm lược:
Gia hạn trong thời gian 9 tháng cho các DN nhỏ & vừa thuộc 1 số ngành nghề

 


Nội dung chi tiết:


BỘ TÀI CHÍNH

Số: 12/2009/TT-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 22 tháng 01 năm 2009


THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề
 Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 của Quốc hội khoá 12 về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề như sau:
Phần I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng đối với thu nhập từ các hoạt động kinh doanh sau:
- Sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất;
- Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn;
- Xây dựng, lắp đặt;
- Dịch vụ du lịch;
- Kinh doanh lương thực;
- Kinh doanh phân bón.
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Điều kiện áp dụng
1. Các ngành nghề theo quy định tại Điều 1 phải được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thực tế có hoạt động kinh doanh.
2. Việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.
Phần II
GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Điều 3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế
Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý năm 2009 đối với thu nhập từ các hoạt động nêu tại Điều 1, Chương I, Thông tư này.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế.
Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng quý.
Điều 4. Thời gian gia hạn, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từng quý được xác định như sau
1. Thời gian gia hạn chậm nộp thuế
- Số thuế của quý I năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/01/2010;
-  Số thuế của quý II năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/4/2010;
- Số thuế của quý III năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/7/2010;
- Số thuế của quý IV năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.
2. Kê khai số thuế được gia hạn chậm nộp
Doanh nghiệp kê khai số thuế được gia hạn chậm nộp từng quý thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I và Mục III, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Đồng thời doanh nghiệp cam kết trong tờ khai thời hạn phải nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp khi hết thời gian được gia hạn nộp thuế.
Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế quy định tại Điều này trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn nêu trên là ngày tiếp theo của ngày nghỉ.
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2009.
Điều 6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.


KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  
(Đã ký)

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn  

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top
Live Draw Sedney Live Draw Cambodia Live Draw Singapore Live Draw China Live Draw Taiwan Live Draw Toto Macau Live Draw HK Bandar Togel Resmi Dan terpercaya Bandar Togel Terbaik Hadiah Terbesar Live Draw SDY Live Draw HK Live Draw Cambodia Live Draw Cambodia Live Draw SGP Live Draw HK Live Draw HK Live Draw SDY Live Draw Japan Live Draw Taiwan Live Draw HK Daftar Situs Bandar Togel Online 4D Terpercaya Hadiah Terbesar | BARTOGEL toto slot slot luar negeri akun slot gacor toto togel BO Togel Depo 5000 slot-depo-5k Akun-pro-jepang situs-togel-deposit-5000 slot-depo-5k akun-pro-jepang slot depo 5k Bocoran admin slot jarwo slot depo 5k slot depo 5k slot depo 5k slot depo 5k slot depo 5k slot depo 5k slot server luar slot server luar slot depo 5k togel kamboja togel kamboja togel thailand slot depo 5k slot depo 5k togel deposit 5000 togel deposit 5000 slot luar negeri togel 4d situs togel online situs togel online situs togel online slot depo 5k slot depo 5k slot depo 5k slot depo 5k bo togel hadiah 2d 200rb bo togel hadiah 2d 200rb togel deposit 5000 bo togel terpercaya bo togel terpercaya bo togel terpercaya bartogel slot-depo-5k slot-depo-5k slot server luar slot server luar slot server luar slot server luar slot server luar slot server luar slot server luar situs-toto live draw hk toto hk toto hk depo-25-bonus-25 togel prize 123 bocoran admin jarwo slot-depo-5k situs slot terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya bartogel bo togel deposit 5000 via dana bo togel deposit 5000 via dana bo togel deposit 5000 via dana slot-depo-5k slot-depo-5k toto hk toto hk slot-gacor-maxwin togel deposit 5000 togel deposit 5000 toto togel toto togel togel thailand slot-deposit-5000 togel deposit 5000 slot-luar-negeri bartogel toto-togel togel deposit 5000 tototogel bo-togel bo-togel togel 4d situs-toto bartogel toto4d bartogel edmtogel bartogel bartogel edmtogel edm-togel bo-togel toto4d toto4d toto4d poolstoto bo-togel