Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật (Phiên bản dễ đọc dễ hiểu)

Thursday, 05 March 2015 10:36

Tài liệu là Sách hướng dẫn dễ đọc dễ hiểu cho toàn bộ Công ước. Đây không phải là cuốn sách về luật pháp. Bạn cần phải xem toàn bộ bản Công ước nếu bạn muốn biết chính xác những gì nói trong Công ước, và những quốc gia đã ký kết Công ước này.

>> Xem tại đây

 


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top