Search

Vie

Eng

Chiến dịch tiếp cận

Giới thiệu

Chương trình tiếp cận của Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) dựa trên cơ sở "Công ước Quốc tế về Quyền của người khuyết tật" được Chính phủ Việt Nam phê duyệt năm 2014 và Luật Người khuyết tật Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Theo đó, “thừa nhận tầm quan trọng của việc tiếp cận với môi trường thể chất, xã hội, kinh tế và văn hóa, với y tế, giáo dục và thông tin liên lạc trong việc giúp người khuyết tật hưởng đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của con người”. “Tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng.”

xay dung

Tuy nhiên, hiện nay nhiều người khuyết tật vẫn gặp nhiều khó khăn và bị hạn chế trong việc sử dụng các dịch vụ vì môi trường, công trình có thiết kế không phù hợp. Nhằm góp phần cải thiện môi trường tiếp cận, chương trình đã và đang thực hiện:

- Bản đồ tiếp cận D.Map (Disability Map) là một ứng dụng bản đồ trên điện thoại thông minh không chỉ giúp người khuyết tật tìm kiếm các công trình công cộng tiếp cận mà còn góp phần giúp cộng đồng ý thức về nhu cầu tiếp cận công trình công cộng của người khuyết tật, từ đó thúc đẩy môi trường thuận tiện cho người khuyết tật. Bản đồ tiếp cận D.Map hiện có phiên bản song ngữ Việt - Anh trên nền tảng IOS và Android.

iOS: https://drdvietnam.org/dmapios.html 

Android: https://drdvietnam.org/dmapandroid.html 

Hoặc quyét QRcode

new qrcode dmap

- Khảo sát tiếp cận: hoạt động đánh giá mức độ tiếp cận công trình công cộng, theo bộ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” (QCVN 10:2014/BXD), cùng các đánh giá mức độ tiếp cận của phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và dịch vụ.

- Cải tạo tiếp cận: vận động và tư vấn cải tạo các công trình chưa tiếp cận với sự đóng góp của các nguồn lực cộng đồng.

- Tư vấn điều chỉnh hợp lý: tư vấn và đánh giá mức độ khuyết tật và nhu cầu tiếp cận của người khuyết tật làm cơ sở tư vấn giải pháp điều chỉnh hợp lý cho doanh nghiệp, trường học, bệnh viện.

- Tập huấn tiếp cận: tập huấn các kĩ năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và dịch vụ. Đây là một trong số các nội dung thuộc chương trình đào tạo, tư vấn, đánh giá toàn diện của DRD.

DRD


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top