Search

Vie

Eng

Công tác xã hội với người khuyết tật

Giới thiệu

Từ năm 2005, Trung tâm khuyết tật và phát triển luôn là đơn vị đi đầu và uy tín trong phong trào người khuyết tật tại Việt Nam. Kiên định với giá trị mang lợi cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật, Trung tâm khuyết tật và phát triển khẳng định vị thế và định hướng phát triển:

- Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực khuyết tật, chuyên nghiên cứu các đề tài về người khuyết tật, trong đó công tác xã hội cho người khuyết tật.

- Tập huấn và giảng dạy chuyên nghiệp về công tác xã hội cho người khuyết tật

- Tạo điều kiện thực tập cho sinh viên khối ngành liên quan và hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu.

DRD Vietnam


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top