Search

Vie

Eng

Lâm Quốc Út

Nhân viên IT

  Lamut_1

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Nhân viên IT 

o  Thông tin liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực Người khuyết tật
311K8 7th Street, Khu Tai Dinh Cu Thu Thiem, Ward An Phu , District 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28)-62679911 - 62679922 - 62679933 (Ext: 133)
Email: quocut@drdvietnam.org
website: drdvietnam.org

Quá trình học tập và làm việc:

o 2005 - 2010: Kỹ sư tin học - Đại học Cần Thơ

o 2009 - 2010: Bằng ACNA (Quản trị mạng - Aptech)

o 2011: Chuyên viên Internet Marketing (EQVN)

o 2013: Chứng chỉ về Thiết kế website tiếp cận cho người khuyết tật do bộ thông tin và truyền thông Thái Lan cấp

Chứng chỉ về thiết kế tài liệu tiếp cận với người khuyết tật do bộ thông tin và truyền thông Thái Lan cấp

Các khóa học đã tham gia:

o Tập huấn Biến đổi tư duy (Công ty ISM)

o Kỹ năng Theo dõi và đánh giá dự án (M&E) (Thầy Lê Đại Trí)  

o Kỹ năng viết báo cáo dự án (Thầy Lê Đại Trí)

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top