Search

Vie

Eng

Liêu Thị Ngọc Hiếu

Nguyên Điều phối dự án Sống Độc Lập

Liêu Thị Ngọc Hiếu

hieu

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Quản lý dự án Sống độc lập

o  Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD
311K8 7th Street, Khu Tai Dinh Cu Thu Thiem, Ward An Phu , District 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28)-62679911 - 62679922 (Ext: 123)
Fax: (84-28)-62679933
Email:
ngochieu@drdvietnam.com / ngochieu116@gmail.com
Website: www.drdvietnam.org

Quá trình học tập và  làm việc:

Kế toán – Tin học

o  2012 – 2016: Học cử nhân Anh văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

o  2008 – 2009: Kế toán viên, Quản lý hành chính văn phòng DRD

o  2010 – nay: Tham vấn viên đồng cảnh

o  2013 - nay: Thủ quỹ

Các khóa tập huấn, hội thảo đã tham gia:

o  03/2010: Hội thảo Sống độc lập cho người khuyết tật tại Tp.HCM

o  2010: Hai khóa tập huấn tham vấn đồng cảnh tại Nhật Bản

o  2011: Hai khóa tập huấn nâng cao kỹ năng tham vấn đồng cảnh tại Hà Nội

o  06/2012: Khóa tập huấn Tham vấn tâm lý, do Tiến sĩ tâm lý Trần Thị Giồng giảng dạy.

o Tập huấn Biến đổi tư duy tích cực 

o Kỹ năng Theo dõi và đánh giá dự án (M&E) (Thầy Lê Đại Trí)   

o Kỹ năng viết báo cáo dự án (Thầy Lê Đại Trí) 

Trên các báo:

Cõng nàng vượt dốc - (Báo tuổi trẻ - 2012)

Bước qua định mệnh - (SGTT - 01/03/2012)

Mười mùa xuân yêu thương - ( SDRC - 2012)

 

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top