Search

Vie

Eng

Trương Huy Vũ

Nhân viên dự án

huyvu01

 Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Nhân viên dự án

o  Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD

311K8 Đường số 7, KTDC Thủ Thiêm, An Phú, Quận 2, HCM

Tel: +84-28-6267 99 11 - 6267 99 22/ Ext. 142

Fax: +84-28-6267 99 33

Email: huyvu@drdvietnam.com

website: www.drdvietnam.org

Quá trình học tập và  làm việc:

                        Đang cập nhật

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top