Search

Vie

Eng

Lê Hữu Thương

Nguyên điều phối dự án Việc Làm

huuthuong 

hông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Điều phối dự án Việc Làm

o  Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD
311K8 7th Street, Khu Tai Dinh Cu Thu Thiem, Ward An Phu , District 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28)-62679911 - 62679922 (Ext: 112)
Fax: (84-28)-62679933
Email: lethuong@drdvietnam.com
website:
www.drdvietnam.org

Quá trình học tập và  làm việc:

Đang cập nhật

 

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top