Search

Vie

Eng

Lưu Võ Ngọc Minh

Nguyên quản lý truyền thông và gây quỹ

ngocminh

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Quản lí truyển thông và gây quỹ

o  Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD

91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Tel: +84-8-3868 3149/ Ext. 114

Fax: +84-8-3979 8815

Email:  ngocminh@drdvietnam.com 

websitewww.drdvietnam.org

Quá trình học tập và  làm việc:

Tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing, trường Đại Học Newcastle, Úc

Tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc tế, Việt Nam

Kinh nghiệm làm truyền thông và gây quỹ ở tổ chức phi chính phủ quốc tế Habitat for Humanity Vietnam.

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top