Search

Vie

Eng

Dương Phương Hạnh

Nguyên Phụ trách lĩnh vực khiểm thính

1738-phuonghanh

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Quản lý hội quán

o  Thông tin liên hệ:

                    Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD

                    91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

                    Tel: +84-8-3868 3149/ Ext. 141

                    Fax: +84-8-3979 8815

                    Email: phuonghanh@drdvietnam.com , hanhdp2008@yahoo.com

                    Website: drdvietnam.org

Quá trình học tập và làm việc:

                   Đang cập nhật

CÁC BÀI BÁO:

CÁC BÀI VIẾT:

 

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top