Search

Vie

Eng

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyên quản lý hội quán

1723-nguyenthingoc

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Nguyên Quản lý hội quán

o  Thông tin liên hệ:

                    Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD

                    91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

                    Tel: +84-8-3868 3149/ Ext. 141

                    Fax: +84-8-3979 8815

                    Website: drdvietnam.org

Quá trình học tập và làm việc:

                   Đang cập nhật

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top