Search

Vie

Eng

Trần Thị Nga

Nguyên nhân viên kế toán

tranthinga

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Nhân viên kế toán

o  Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD
311K8 7th Street, Khu Tai Dinh Cu Thu Thiem, Ward An Phu , District 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28)-62679911 - 62679922 (Ext: 131)
Fax: (84-28)-62679933
Email: tranthinga@drdvietnam.com / tranthinga1192@gmail.com

Quá trình học tập và làm việc:

o  2008-2012: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán  Đại học Tài Chính - Marketing

o 2013 - nay: Nhân viên kế toán DRD

 

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top