Search

Vie

Eng

Phan Thị Rát

Nguyên nhân viên dự án

Phan Thi Rat

Thông tin chung:

Chức vụ tại DRD: Nhân viên dự án

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD

ĐC: 311K8 đường số 7 Khu TĐC Thủ Thiêm, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
ĐT: (84-28)-62679911 - 62679922 (Ext: 114)
Fax: (84-28)-62679933
Email: ratphan@drdvietnam.com 
Website: www.drdvietnam.org

Quá trình học tập và  làm việc:

2010 – 2014: Học cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Mở Tp. HCM

2014 – 2015: Cộng tác viên dự án Nâng cao năng lực cho Thanh niên khuyết tật

2015– nay: Nhân viên Bộ phận việc làm và phụ trách dự án hỗ trợ Sinh viên khuyết tật

Các khóa tập huấn, hội thảo đã tham gia:

Tập huấn Tham vấn đồng cảnh: 2011

Tập huấn Biến đổi tư duy tích cực: 10/2012

Tập huấn Kỹ năng lập kế hoạch: 4/2013

Tập huấn Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm: 6/2013

Giao lưu các hội nhóm NKT tại Quảng Bình: 21-22/5/2014

Hội thảo chia sẻ các mô hình hỗ trợ NKT: 12-13/6/2014

Chương trình tập huấn về hỗ trợ pháp lý và vận động chính sách: 26-29/6/2014

Tham quan học tập về mô hình sống độc lập tại Hàn Quốc: 17/7-29/8/2014

Tập huấn Kỹ năng viết báo cáo dự án (Thầy Lê Đại Trí): 10/2014

Tham dự hội nghị IID: 2014 SEA Conference on Innovation for Inclusive Development: 4-7/11/2014

Hội thảo diễn đàn Người khuyết tật Châu Á – Thái Bình Dương tại Hà Nội: 25-30/11/2014

Tập huấn Công ước quốc tế của Người khuyết tật: 7 – 8/2/2015

Tập huấn kỹ năng tư vấn việc làm cho Người khuyết tật: 9 - 10/4/2015

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top