Search

Vie

Eng

Nguyễn Thị Tú Quyên

Nguyên nhân viên dự án

Hình đăng Quyên

Thông tin chung:

Chức vụ tại DRD: Nhân viên dự án “Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật”

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)

Địa chỉ: 311K8 7th Street, Khu Tai Dinh Cu Thu Thiem, Ward An Phu , District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-28)-62679911 - 62679922 (Ext: 113)

Fax: (84-28)-62679933

Email: tuquyen@drdvietnam.com

website: www.drdvietnam.org

Quá trình học tập và  làm việc:

2009 – 2013: Trường ĐH KHXH & NV Chuyên ngành: Công tác xã hội

2013 – 12/2015: Nhân viên bộ phận Việc làm tại DRD

1/2016 – nay: Nhân viên dự án “Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật”

Các khóa đào tạo/kỹ năng đã tham gia:

2013: Chứng chỉ Quản trị nhân sự – Trường ĐH KH XH & NV cấp.

12/2012: Chứng nhận kỹ năng “Điều hành nhóm tự lực” – Trường ĐH KHXH&NV cấp.

08/2013: Hoàn thành kỹ năng “Vấn đàm” và “Báo cáo trường hợp” - Trung tâm nghiên cứu – tư vấn công tác xã hội cấp.

12/2013: Hoàn thành khóa tập huấn về Quy trình cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng lao động và việc làm cho người khuyết tật – Cục việc làm thuộc Bộ LĐ TBXH cấp.

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top