Search

Vie

Eng

Huỳnh Ngọc Bích

Nguyên đIều phối dự án Việc Làm

ngocbich 

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Điều phối dự án Việc làm (quản lý dự án BUILD, quản lý dự án BRAVE)

o  Thông tin liên hệ:

                    Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD

                    91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

                    Tel: +84-8-3868 3149/ Ext. 121

                    Fax: +84-8-3979 8815

                    Email: ngocbich@drdvietnam.com

                           YM: ngocbich128

                    Skype: canthoduck

Quá trình học tập và làm việc:

                    Đang cập nhật

Trên báo

Người khuyết tật hòa nhập - tiếng nói người trong cuộc

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Cựu nhân viên

Go to top