Search

Vie

Eng

Giới thiệu

Đừng chần chừ! Hãy chuẩn bị ngay cho tương lai của chính mình và người thân!

Vào năm 2030, thế giới sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới với 8,6 tỷ dân. Chỉ còn 10 năm để chuẩn bị cho hàng loại vấn đề gây ra bởi: sức ép dân số, biến đổi khí hậu, sự phát triển kinh tế không bền vững, sự bất bình đẳng, những dịch bệnh và sức khỏe tinh thần; biến nhiều người trở nên khuyết tật, yếu thế hay nghèo khổ.

Xã hội sẽ thay đổi thông qua những hệ quả không định trước từ sự kết hợp hàng triệu cá nhân đang tìm kiếm hạnh phúc của mình. Trước tình hình này, mỗi chúng ta hãy trở thành một tế bào để chuyển hoá xã hội và cùng Trung tâm khuyết tật và phát triển phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc sống tốt đẹp của mọi người, trong đó có người khuyết tật.

Bắt đầu ngay hôm nay với 1 hành động nhỏ cho sự thay đổi lớn

“Không ai trong chúng ta, kể cả tôi, làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.”

None of us, including me, ever do great things. But we can all do small things, with great love, and together we can do something wonderful.

Mẹ Teresa


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?

Đóng góp

Chuyển khoản ngân hàng
1. Tài khoản nhận hỗ trợ của DRD:
Số TK: 2108 14851207483
Tên TK: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Mở tại: Ngân hàng Eximbank - PGD Trương Định

2. Số tài khoản: 2108.1485.1170294

Tên tài khoản: DRD
Mở tại: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank)- Sở giao dịch 1 (Main Tran Office 1)
Swift code: EBVIVNVX

 

                                                                            


Kết quả đóng góp


Danh sách đóng góp

STT Họ tên / Cơ quan Kết quả đóng góp Đóng góp cho Phương thức Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp
1 NGUYEN NGOC PHUC Hoạt động DRD Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 2023-07-12
2 Trang ban cua Trinh Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-08
3 Ban cua Trinh Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-08
4 NGUYEN THI DIEM THY Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-08
5 NGUYEN XUAN LANG Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-08
6 PHAM HUU CHUNG Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-08
7 Ung ho sinh ke NKT Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-08
8 TRAN ANH PHU Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-08
9 Mai Y Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2023-05-08
10 LE MINH HIEU Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2023-05-08
11 NGUYEN MINH NGOC Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-08
12 NO NAME - HO TRO SINH KE Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2023-05-08
13 KIM YEN Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-08
14 NGO QUANG MINH Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-05
15 NO NAME- 096868009X Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-05
16 NGUYEN QUYNH TRAN CHAU Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-05
17 Ung Ho FT23126770902409 Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 250.000 VNĐ 2023-05-05
18 NGUYEN THI THANH NGOC Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-05
19 Tran Mai Hoa Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-05
20 NGUYEN TRUNG HOA Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-04
21 DO THI THANH THUY Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-04
22 NGOC Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 200.000 VNĐ 2023-05-04
23 DIEM 0907601011 Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-04
24 Dinh Long Chau Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2023-05-04
25 Van Anh Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-05-04
26 Trang Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 200.000 VNĐ 2023-05-03
27 Thao Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-05-02
28 Nguyễn Thị Thơm Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2023-05-01
29 Phạm Khánh Linh Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 2023-05-01
30 Nguyễn Minh Long Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-04-30
31 Thế Trịnh Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2023-04-29
32 Huỳnh Thanh Sang Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2023-04-29
33 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 200.000 VNĐ 2023-04-29
34 Đinh Thị Phương Dung Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2023-04-29
35 Cát Kim Ngân Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 200.000 VNĐ 2023-04-28
36 Nguyễn Minh Ngọc Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2023-04-26
37 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2023-04-26
38 Ông Bà Robe Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000 USD 2023-04-20
39 Công ty Sung sướng SG Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 75.000.000 VNĐ 2023-03-29
40 Gia đình Ông Bà Thanh Hương ( Virginia, Hoa Kỳ) Học Bổng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 2022-10-15
41 Nguyễn Ngọc Phúc Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2022-10-14
42 Lê Minh Duy Học Bổng Chuyển khoản 2.500.000 VNĐ 2022-08-26
43 Nguyễn Thị Thanh Uyên Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2022-08-21
44 Hồ Trọng Đức Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2022-08-16
45 Nguyễn Hồng Nga Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2022-07-10
46 Bùi Thị Kim Cúc Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2022-07-08
47 Dượng Bửu (Dượng Hai) Tín dụng nhỏ Nhận tiền mặt 200 USD 2022-07-06
48 Dượng Bửu (Dượng Hai) Học Bổng Nhận tiền mặt 500 USD 2022-07-06
49 Nguyễn Thị Linh Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 20.000.000 VNĐ 2022-07-05
50 Cô Kim Anh, Dynamic Consulting Hoạt động DRD Chuyển khoản 11.000.000 VNĐ 2022-01-21
51 Khuyết Danh Hoạt động DRD Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2022-01-16
52 Nguyen Thanh Danh Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Chuyển khoản 7.500.000 VNĐ 2022-01-05
53 Chương trình Nghĩa tình Phương Nam VTV9 Hoạt động DRD Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2021-12-21
54 Ông David Hann và Bà Rose Marino Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 2.000 USD 2021-11-10
55 Dự án Nụ Cười 3 - Em đến trường Tín dụng nhỏ Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 2021-11-10
56 NC3-EDT hỗ trợ vốn cho NKT nghèo bán vé số Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2021-11-01
57 Nguyễn Ngọc Phúc - Giám đốc CSWC, Phạm Trường Sơn giám đốc Tình Thân Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2021-10-29
58 Nguyễn Phúc Anh Lan Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 50 USD 2021-10-13
59 Võ Thị Hoàng Yến Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 51.000.000 VNĐ 2021-10-13
60 Tổ chức Medical Education Exchange Teams (MEET) Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 10.000 USD 2021-10-07
61 Lê Thị Nhật và Yo.Bones Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 40.480.000 VNĐ 2021-10-06
62 Lê Minh Duy Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2021-10-02
63 Nguyễn Quốc Tiến Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2021-10-01
64 1 người giấu tên Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 9.000 VNĐ 2021-09-30
65 Đại sứ quán New Zealand Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 541.500.000 VNĐ 2021-09-29
66 Trần Ngọc Quang Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2021-09-28
67 Phạm Quốc Lộc Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2021-09-23
68 Fortitude Edcational Foundation (chị Phương Anh) Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 22.850.000 VNĐ 2021-09-07
69 Nguyễn Thị Thanh Uyên Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2021-08-31
70 Nguyễn Thị Thanh Uyên Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2021-08-31
71 Doan Tan Phat Thi Minh Phuong Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 114 USD 2021-08-11
72 Van Thi Anh Thu Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2021-08-05
73 Cô Thanh Mỹ Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2021-08-02
74 ICRC Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 36.600.000 VNĐ 2021-07-28
75 Võ Thị Kim Lang Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2021-07-26
76 Đồ Thị Mai Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2021-07-25
77 Võ Thị Mai Chi Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2021-07-20
78 Trần Thị Thu Nga Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2021-07-13
79 Nhóm HC Đoàn Kết Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 20.000.000 VNĐ 2021-06-30
80 Nguyễn Ngọc Đức Huy Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 1.500.000 VNĐ 2021-06-15
81 Chị Lê Usaid Link danh sách Hỗ trợ NKT trong Covid 19 Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2021-06-15
82 Lawrence Sapiro Hoạt động DRD Nhận tiền mặt 8.453.000 VNĐ 2021-02-23
83 Trần Hữu Hoàng Phú Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2020-11-05
84 Phạm Thái Sơn Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2020-10-28
85 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hoạt động DRD Chuyển khoản 150.000 VNĐ 2020-10-02
86 SNPO Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2020-09-15
87 Tập đoàn điện lực | Nhứng ngôi sao thầm lặng (HTV9) Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2020-09-11
88 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hoạt động DRD Chuyển khoản 310.000 VNĐ 2020-08-31
89 BS Nguyễn Thị Tuyết Minh Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2020-08-18
90 Trần Thị Thanh Xuân Hoạt động DRD Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2020-08-16
91 Quỹ Xã Hội Từ Thiện Tâm Nguyện Việt Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Chuyển khoản 100.000.000 VNĐ 2020-08-15
92 Lê Minh Duy Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2020-08-07
93 Cô Nguyễn Thị Cúc Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2020-08-03
94 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hoạt động DRD Chuyển khoản 165.000 VNĐ 2020-07-30
95 CTYTNHH SWISS POST SOLUTIONS Học Bổng Chuyển khoản 20.000.000 VNĐ 2020-07-23
96 Công ty VENTECH Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2020-07-07
97 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hoạt động DRD Chuyển khoản 267.000 VNĐ 2020-07-03
98 Cô Nguyễn Thị Cúc Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2020-07-01
99 Ban tuyên giáo trung ương Viện dư luận xã hội Học Bổng Nhận tiền mặt 50.000.000 VNĐ 2020-06-27
100 Tổ chức Meet (9999 USD) Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Chuyển khoản 231.276.870 VNĐ 2020-06-25
101 Khoa Khoa học xã hội & nhân văn ĐH Tôn Đức Thắng Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2020-05-26
102 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Chuyển khoản 392.075 VNĐ 2020-05-21
103 Mai Lê Nga Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2020-05-15
104 Hoàng Thông ĐĐ. Thích Quảng Thiện Ủng hộ chiến dịch sinh kế cho người khuyết tật hậu covid-19 Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2020-05-08
105 Bà Vương Mỹ Phụng Ủng hộ chiến dịch sinh kế cho người khuyết tật hậu covid-19 Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Chuyển khoản 50.000.000 VNĐ 2020-05-06
106 Nhóm bạn Huyền Trang Hỗ trợ NKT hậu Covid 19 Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2020-05-04
107 Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1Fc từ tháng 7,8,9,10,11,12/2019 và 1,2,3/2020 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 2.418.000 VNĐ 2020-04-24
108 Thư Nguyễn Học Bổng Nhận tiền mặt 50 USD 2020-04-22
109 Ánh Loan Đoàn Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2020-04-22
110 VPLS Trương Thị Hoà Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2019-12-23
111 Chị Tutu Trần Hoạt động DRD Nhận tiền mặt 2.500 AUD 2019-12-12
112 Cô Hương và chú Sơn Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 600.000 VNĐ 2019-11-07
113 Anh Long và Chị Tú Hoạt động DRD Nhận tiền mặt 1.500 USD 2019-07-19
114 Fortitude Educational Foundation Hoạt động DRD Chuyển khoản 117.075.000 VNĐ 2019-06-12
115 Australia Alumni Học Bổng Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 2019-06-10
116 Anh Vương Châu Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2019-06-10
117 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn làm chân tay giả. Dụng cụ hỗ trợ Chuyển khoản 100.000.000 VNĐ 2019-04-09
118 Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 620.000 VNĐ 2019-03-25
119 Cô Tâm Thủy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2019-02-12
120 Anh Phi Long và Tú (Sidney) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.500 USD 2018-12-24
121 Anh Duy và chị Việt Ly Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 USD 2018-12-24
122 Chị Hồng (Melbourne) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2018-12-18
123 Chị Linh (Melbourne) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2018-12-18
124 Chị Trang (Melbourne) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2018-12-18
125 Anh Huấn (Melbourne) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2018-12-18
126 Chị Phương (Melbourne) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2018-12-18
127 Chị Bích (Melbourne) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2018-12-18
128 Chị Thu (Nhóm The Glen) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 AUD 2018-12-18
129 Anh Ngô Gia Trung Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-11-16
130 Tiến sĩ Trần Bắc Hải Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-11-16
131 Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Học Bổng Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 2018-11-01
132 Cô Hương & Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 600.000 VNĐ 2018-10-27
133 Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 600.000 VNĐ 2018-10-27
134 Tuấn Ngọc (Quay phim) Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-10-18
135 Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
136 Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
137 Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
138 Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
139 Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
140 Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-09-21
141 Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-09-21
142 Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2018-09-21
143 Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2018-09-21
144 Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
145 Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 2018-09-21
146 Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 2018-09-21
147 Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 2018-09-21
148 Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
149 Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
150 Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
151 Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 2018-09-21
152 Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
153 Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
154 Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-09-21
155 Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
156 Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
157 Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
158 Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 2018-09-21
159 Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
160 Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 2018-09-21
161 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 2018-09-21
162 Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
163 Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
164 Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2018-09-21
165 Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
166 Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 2018-09-21
167 Cô Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-06-26
168 Cô Nguyễn Thị Chi Lang Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-06-06
169 Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2018-05-18
170 Angie Tran Học Bổng Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 2018-05-15
171 Việt Ly Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 USD 2018-05-14
172 Thanh An Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2018-05-14
173 Cô Hương & Chú Sơn Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 600.000 VNĐ 2018-05-08
174 Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-05-02
175 Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-03-12
176 Chị Lan Holly Name Church Hoạt động DRD Nhận tiền mặt 500 AUD 2018-02-04
177 Ca đoàn Kito Vua (Úc) nhà thờ Holly Name Hoạt động DRD Nhận tiền mặt 5.550 AUD 2018-01-29
178 Đỗ Thị Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-01-16
179 Nhóm bạn The Glen Học Bổng Nhận tiền mặt 1.050 AUD 2018-01-10
180 Anh chị Bích - Hường Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000 AUD 2017-12-18
181 Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2017-12-04
182 Đỗ Thị Thu Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2017-10-27
183 Anh chị "Minh - Hằng" Học Bổng Nhận tiền mặt 200 AUD 2017-10-16
184 Nhóm bạn The Glen Học Bổng Nhận tiền mặt 1.100 AUD 2017-10-09
185 Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 10/2017 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-10-03
186 Đỗ Thị Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-09-27
187 Cô Yumiko Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2017-09-06
188 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-07-05
189 Đêm nhạc "Về đâu mái tóc người thương" ngày 25/6/2017 Xe 3 bánh Chuyển khoản 4.400.000 VNĐ 2017-06-25
190 Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2017-06-25
191 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-06-05
192 Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 Xe 3 bánh Chuyển khoản 6.300.000 VNĐ 2017-05-20
193 Cô Hương và Chú Sơn Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 180.000 VNĐ 2017-04-21
194 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-04-19
195 Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 18/4/2017 Xe 3 bánh Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2017-04-18
196 Trung tâm LIN Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2017-03-24
197 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 285.000 VNĐ 2017-03-17
198 Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 684.000 VNĐ 2017-03-13
199 Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2017-02-21
200 Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 366.000 VNĐ 2016-12-22
201 Anh Hải Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
202 chị Tuyết Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
203 Anh chị TL Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.500 AUD 2016-11-05
204 Chị Thuỷ Tiên (AVWA) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
205 Anh chị Tín Bình   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 AUD 2016-11-05
206 Anh chị Thống Thiên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
207 Anh chị Minh Nguyệt   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 AUD 2016-11-05
208 Anh chị Hy Tuyết   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
209 Mẹ chị Trâm   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
210 Gia đình anh chị Thịnh Hạnh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2016-11-05
211 Chị Thúy Lan   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2016-11-05
212 Anh chị Nguyên Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
213 Anh Trường Ngô Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
214 Anh chị Đông Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
215 Anh Đức Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2016-11-05
216 Anh Nguyễn Hà   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
217 Anh chị Quý Triều Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
218 Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
219 Anh chị Bích Trinh và anh chị Minh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
220 Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 AUD 2016-11-05
221 Chị Bảo Trâm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 50 AUD 2016-11-05
222 gia đình anh chị Phiệt Trang Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
223 Anh chị Báu Nhi Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 AUD 2016-11-05
224 Chị Khánh Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2016-11-05
225 Anh chị Liên Hậu Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2016-11-05
226 Anh chị Xuân Xuyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
227 Anh chị Minh Hà Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2016-11-05
228 Không tên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
229 Nhóm bạn 4 người Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 250 AUD 2016-11-05
230 Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
231 Thầy Lê Quy Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
232 Nhóm Mắm Nhĩ Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 310 AUD 2016-11-05
233 Cô Thủy Tiên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 20 AUD 2016-11-05
234 Chị Thi và Thư   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
235 Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
236 Gia đình Bác Hân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 250 AUD 2016-11-05
237 Anh chị Dũng Duyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 150 AUD 2016-11-05
238 Anh chị Cang Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 AUD 2016-11-05
239 Mẹ chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
240 Chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
241 Gia đình chị Trần Diễm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400 AUD 2016-11-05
242 Anh chị Trứ Xuân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2016-11-05
243 Em Quý (sinh viên) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2016-11-05
244 Anh chị Tuấn Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
245 Anh chị Phong Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 220 AUD 2016-11-05
246 Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2016-11-05
247 Anh chị Ngọc Cách Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000 AUD 2016-11-05
248 Cô Hương Chú Sơn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2016-10-28
249 Lưu Võ Ngọc Minh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2016-09-12
250 Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 20 USD 2016-08-08
251 Cô Hương và Chú Sơn Ủng hộ tháng 5 và 6 năm 2016 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 310.000 VNĐ 2016-07-27
252 Trần Khắc Tùng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2016-07-22
253 Angie Ngọc Trần Học Bổng Nhận tiền mặt 100 USD 2016-07-15
254 Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 20 USD 2016-07-11
255 Lưu Võ Ngọc Minh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2016-06-24
256 Nhóm thiện nguyện KITEs Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.262.000 VNĐ 2016-06-09
257 Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 720.000 VNĐ 2016-06-03
258 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ tháng 4/2016 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2016-04-25
259 Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000 AUD 2016-04-21
260 Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2016-04-06
261 Cô Hướng và Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2 năm 2016 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2016-03-07
262 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 năm 2016 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 100.000 VNĐ 2016-02-18
263 Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2016-02-17
264 Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2016-02-02
265 Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2016-01-27
266 Ngô Gia Trung Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2016-01-15
267 Trần Nam Bình Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2016-01-15
268 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Thụy sỹ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2015-12-31
269 Anh Châu và các bạn Eximbank Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2015-12-18
270 Phạm Mạnh Hùng Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 100.000 VNĐ 2015-12-03
271 Anh Linh Shop hoa "Điều Ngọt Ngào Nhất" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.250.000 VNĐ 2015-12-03
272 Anh CHâu Phó Giám Đốc Eximbank Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 13.000.000 VNĐ 2015-12-02
273 Mạnh thường quân không ghi tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2 SGD 2015-12-02
274 Mạnh thường quân không ghi tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5 AUD 2015-12-02
275 Mạnh thường quân không ghi tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10 EUR 2015-12-02
276 Mạnh Thường quân không ghi tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 74 USD 2015-12-02
277 Đóng góp của khách tham dự sự kiện Không ghi tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 7.582.500 VNĐ 2015-12-02
278 Thùng 1fc thùng 3 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 896.000 VNĐ 2015-12-02
279 Thùng 1fc thùng 2 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2015-12-02
280 Thùng 1fc thùng 1 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.628.000 VNĐ 2015-12-02
281 Chị Phương Thảo và các bạn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2015-12-02
282 Chị Đỗ Thị Thanh Hà Viện trưởng viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2015-12-02
283 Trần Trịnh Hằng Nhóm Youth Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2015-12-02
284 Chị Trâm Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2015-12-02
285 BS Tuyết Minh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2015-12-02
286 Chị Thanh Tú Hàng lưu niệm Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 2015-12-02
287 Trương Thanh Quốc Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 2015-12-02
288 Chị Huệ Liên Câu lạc bộ doanh nghiệp Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2015-12-02
289 Chị Thuận Cơ sở Thiện Tâm Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2015-12-02
290 Chị Thanh Nhung Nhóm hát Nối Vòng Tay Lớn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 USD 2015-12-02
291 Chị Minh Cầm Lãnh sự quán Pháp Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2015-12-02
292 Nguyễn Thị Phượng Bạn của Tú Quyên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2015-12-02
293 Nhóm dự án Sinh viên khuyết tật Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 2015-12-02
294 CLB Phụ Nữ Khuyết Tật Ủng hộ từ việc bán hoa Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 615.000 VNĐ 2015-12-02
295 Nguyễn Đức Đại Dương Quầy vẽ chân dung Chibi Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 630.000 VNĐ 2015-12-02
296 Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 7 USD 2015-12-02
297 Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 360.000 VNĐ 2015-12-02
298 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 100.000 VNĐ 2015-11-30
299 Nhóm Content Anpha - Freelancer Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2015-11-27
300 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 100.000 VNĐ 2015-10-31
301 Ivan Khánh freelancer Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2015-10-08
302 Hồ Huy Sơn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2015-10-08
303 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 100.000 VNĐ 2015-09-30
304 Đặng Hữu Nguyên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2015-09-16
305 Bùi Thị Lệ Cựu sinh viên ĐH Sư Phạm Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 2015-09-16
306 Cô Thảo Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000,000 VNĐ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2015-09-12
307 Cô Lê Thiên Hương Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2015-09-12
308 Chị Mỹ Hằng Giám đốc thẫm mỹ viện MIMI Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2015-09-01
309 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 140.000 VNĐ 2015-08-31
310 Chị Tánh Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc những đóa Lông Chông Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2015-08-11
311 Cô Bế Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2015-08-11
312 Nguyễn Thanh Dũng Ủng hộ đêm nhạc Những Đóa Lông Chông Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2015-08-10
313 Lưu Võ Ngọc Minh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2015-08-09
314 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 140.000 VNĐ 2015-07-31
315 Anh Phi Bửu và những người bạn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.100 AUD 2015-07-31
316 Chị Trâm Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-07-09
317 Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 2015-06-30
318 Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 23.200.000 VNĐ 2015-06-30
319 Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000 AUD 2015-06-30
320 Cô Uyên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-06-30
321 Nguyễn Triết Minh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 USD 2015-06-24
322 Nguyễn Nhã Vy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 USD 2015-06-24
323 Anh chị L-T (Melbuorne) Anh chị L-T (Melbuorne) trong ca đoàn Chị Tiên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 AUD 2015-06-15
324 Bạn chị Tiên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 30.000 VNĐ 2015-06-15
325 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 5-2015 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 2015-05-30
326 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 4-2015 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2015-04-30
327 Ông bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 AUD 2015-04-04
328 Cổ Thị Thu Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-04-04
329 Nguyễn Bảo Long Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-04-04
330 Nguyễn Bảo Quốc Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-04-04
331 Nguyễn Minh Thư Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-04-04
332 Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2015-04-04
333 Lưu Thị Ánh Loan Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2015-04-04
334 Ông Phạm Văn Thông Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2015-04-04
335 Dr. Diệp Nguyễn Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 AUD 2015-04-04
336 Dr. Hà Công Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000 AUD 2015-04-04
337 Dr. Tâm TRần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2015-04-04
338 Dr. Hiển Trần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2015-04-04
339 Victor Quang Huỳnh Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 AUD 2015-04-04
340 Ông Tô Kim Ngọc Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-04-04
341 Bà Liêng Quỳnh Giao Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 AUD 2015-04-04
342 Ông Bà Quỳnh Xuân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2015-04-04
343 Ông Bà Thanh Thuy Ca sỹ trong chương trình đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400 AUD 2015-04-04
344 Ông bà Hà Đặng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000 AUD 2015-04-04
345 Ông bà Thư - Dũng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2015-04-04
346 Ông bà Tôn Nữ Như Nguyện - Cát Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2015-04-04
347 Ông bà Đức - Oanh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2015-04-04
348 Ông bà Trần Văn Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2015-04-04
349 Ông bà An Lê - Mai Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 70 AUD 2015-04-04
350 Ông bà Thúy Nguyễn Ủng hộ Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.228 AUD 2015-04-04
351 Ông Lâm Xuân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-04-04
352 Ông Tuấn Linh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2015-04-04
353 Hội Thủ Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2015-04-04
354 Khán giả ủng hộ Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.005 AUD 2015-04-04
355 Bán DVD đêm nhạc Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.530 AUD 2015-04-04
356 Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2015-04-04
357 Bà. Nguyễn Yến Tuyết Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp diễn ra ở Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2015-04-04
358 Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 AUD 2015-04-04
359 Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2-2015 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2015-03-10
360 Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2015-03-10
361 JOHN RUGGIER Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 GBP 2015-03-05
362 Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2015-03-05
363 Nguyễn Diễm Thương Thương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2015-03-05
364 Cô Lê Thiên Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2 USD 2015-03-05
365 Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000 AUD 2015-03-02
366 Hà Hùng Hải Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2015-02-04
367 Anh Phi Bửu Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 100 AUD 2015-01-07
368 Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2014-12-03
369 Việt Kiều Canada Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2014-11-04
370 Một mạnh thường quân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 2014-10-02
371 Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2014-09-25
372 Phạm Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2014-09-25
373 Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.650.000 VNĐ 2014-09-24
374 Hoàng Đức Huy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2014-09-24
375 Hoàng Đức Huy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2014-09-23
376 Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2014-09-11
377 Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 988.700 VNĐ 2014-09-11
378 VOV College II Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.488.700 VNĐ 2014-09-11
379 Chị Lưu Thị Ánh Loan Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.988.365 VNĐ 2014-09-04
380 Một khách người Nhật Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10 USD 2014-09-03
381 Nguyễn Thanh Tùng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 320.000 VNĐ 2014-08-12
382 Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2014-07-24
383 Chú Chung và Cô Mỵ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2014-07-21
384 Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2014-07-21
385 Mạnh thường quân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2014-07-04
386 Mẹ em Thịnh nhóm My Future Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2014-07-04
387 UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 10 Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2014-06-24
388 Phạm Ngưng Hương Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2014-06-23
389 Trường đại học Deakin Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 475 USD 2014-06-23
390 Bác sĩ Thiện Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 AUD 2014-06-23
391 Anh Đông Kinh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2014-06-23
392 Chị Hà Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2014-06-20
393 Anh Duy Hưng Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2014-06-20
394 Anh Duy Thu Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.100.000 VNĐ 2014-06-20
395 Anh Trần Văn Trung Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2014-06-16
396 Anh John Nhật Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 USD 2014-06-16
397 Cô Lê Thiên Hương ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 21 USD 2014-06-16
398 Anh Minh Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3 USD 2014-06-16
399 Mạnh thường quân ủng hộ đêm nhạc Tạ Ơn Đời Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 2014-06-16
400 Mạnh thường quân Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 422.000 VNĐ 2014-06-16
401 Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 2014-06-13
402 Phạm Thanh Phương Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2014-06-04
403 Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2014-05-21
404 Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.500.000 VNĐ 2014-04-11
405 The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 375 USD 2014-03-18
406 Nhóm Photovoice Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.915.000 VNĐ 2014-03-13
407 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-03-12
408 Mạnh thường quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2014-02-26
409 Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2014-02-25
410 Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2014-02-22
411 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-02-12
412 Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2014-01-21
413 Trường đại học Hàn QUốc Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2014-01-17
414 Mạnh Thường Quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2014-01-17
415 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-01-12
416 Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2014-01-10
417 Anh Hữu Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2013-12-31
418 Chị Thủy Gò Vấp Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-12-31
419 Chị Phượng Nha Trang Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-12-31
420 Bác Sĩ Kiều Phương Đà Nẵng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-12-31
421 Thầy Lee Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2013-12-31
422 Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2013-12-31
423 Anh Lê Quang Toản Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-12-31
424 Anh Khanh Và Anh Tiến Đóng góp 100 USD ngày 23/12/2013 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 USD 2013-12-23
425 Chị Phượng Nha Trang Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2013-12-16
426 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-12-12
427 FoxyRumba Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2013-12-09
428 Nghệ sỹ Thanh Thủy Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-12-01
429 Lê Quang Toản Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-12-01
430 3 bạn Chí, Long , Văn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.850.000 VNĐ 2013-12-01
431 Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-11-29
432 Phạm Quốc Cận Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-11-21
433 Deakin University Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-11-20
434 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-11-12
435 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-10-12
436 Irish Aids Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 5.000 EUR 2013-09-26
437 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-09-12
438 Nguyễn Đức Kinh Khoa Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2013-08-29
439 C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 350 EUR 2013-08-14
440 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-08-12
441 Nguyễn Thị Cúc Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2013-07-29
442 Ca sĩ Ngọc Mai Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2013-07-26
443 Chị Đỗ Thị Thanh Hà Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2013-07-21
444 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-07-12
445 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-06-12
446 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học Bổng Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 2013-06-11
447 Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000 USD 2013-06-03
448 Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.350 USD 2013-06-03
449 Mạnh Thường Quân không tên Học Bổng Chuyển khoản 2.245 USD 2013-05-31
450 Thầy Neal Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2013-05-27
451 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-05-12
452 Việt Kiều Canada Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2013-05-03
453 Giấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-04-26
454 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học Bổng Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 2013-04-24
455 Nhà Đào và bạn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200 USD 2013-04-17
456 Chị Minh Cầm Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2013-04-17
457 Chị Thuần Lương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2013-04-17
458 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-04-12
459 Phủ sóng yêu thương Học Bổng Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 2013-03-31
460 Lâm Thanh Thủy Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-03-29
461 Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Học Bổng Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 2013-03-29
462 Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2013-03-26
463 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-03-12
464 Việt kiều Úc dấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2013-03-01
465 Luật sư Lương Thái Anh Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2013-02-01
466 Chị Tú Nghi cùng bạn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2013-01-01
467 Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 13.700.000 VNĐ 2012-12-17
468 Ô tô Toàn Cầu Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2012-12-13
469 Cô Lê Thiên Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-11-22
470 Mạnh thường quân dấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-11-15
471 Trần Trọng Văn, anh Duy Học Bổng Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 2012-11-15
472 Lê Quang Toản Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-11-15
473 Anh chị David và Linda Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2012-11-15
474 Chị Uyên Thy Nhóm Ngọc Trong Tim Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 300 USD 2012-11-15
475 Chị Thu Hương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2012-11-15
476 Nguyễn Thị Tình Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-09-14
477 Nguyễn Bá Công Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2012-09-14
478 Dì Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-09-14
479 Người bạn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2012-09-14
480 MTQ Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-09-14
481 Mạnh thường quân Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-08-22
482 Trần Thị Diệu Hiền Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-08-22
483 Trần Thị Bé Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 CAD 2012-08-10
484 Chị Tạ Vi Vân Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 250 USD 2012-08-03
485 Nhàn Đào Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 150 USD 2012-08-03
486 Cha Toma Tạ Anh Kiệt Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2012-08-03
487 Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn Tặng 11 cây gậy dẫn đường (Gậy trắng cho người khiếm thị) và 19 đai Gối và đai lưng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 0 VNĐ 2012-08-03
488 Anh Dũng Vietlink Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-08-03
489 Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego USA Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2012-07-16
490 Một người dấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-06-17
491 Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Học Bổng Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 2012-06-17
492 Nguyễn Thị Tuệ An Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-06-17
493 Nguyễn Thị Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2012-06-17
494 BS Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2012-06-17
495 Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2012-06-17
496 Tạ Tú Nghi USA Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200 USD 2012-05-31
497 Ông Neal Newfield và sinh viên Trường ĐH West Virginia Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200 USD 2012-05-21
498 Huỳnh Công Hoài Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-04-10
499 Trần Đình Thảo Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-04-10
500 Trần Thanh Liêm Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2012-03-13
501 Nhóm nối vòng tay lớn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-03-13
502 Mạnh thường quân giấu tên Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-03-13
503 Nguyễn Ngọc Bích Ngân Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2012-02-14
504 2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-02-13
505 Người bạn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 2012-02-06
506 Người bạn dấu tên Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 2012-02-06
507 CHị Trần Thị Bé Canada Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 2012-02-06
508 Ông Bà Thiện -Nhung Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-01-06
509 Cô Xuân Dung Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-01-06
510 Nhóm nối vòng tay lớn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-01-06
511 Chị Kim Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-01-06
512 Hà Thu Thanh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-01-06
513 Nguyễn Ý Vân Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-01-06
514 Cô Thẳng Vũng Tàu Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2012-01-06
515 Cô Thuần Lương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2012-01-06
516 Anh Phương Dzũng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2012-01-06
517 Chị Trang Thu Liên Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-01-06
518 Chị Anh Đào và các bạn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 400 USD 2012-01-06
519 Hội Đồng Hương Cảnh Cô Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2012-01-05
520 Nguyễn Thị Bích Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2011-12-16
521 Ca sĩ Bích Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-12-03
522 Cty INVESTCO Học Bổng Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 2011-10-31
523 Phan Thị Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-10-31
524 Nguyên Văn Xương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-10-31
525 Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-10-31
526 Gia đình BS. Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-10-12
527 Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-10-05
528 Cô Yến và Gia đình Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-10-03
529 Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Học Bổng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 2011-09-28
530 Anh Phú Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-09-26
531 Gia đình Minh Vân- Minh Đức Học Bổng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2011-09-23
532 Chị Thuần Lương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-08-23
533 Chị Thuần Lương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-08-23
534 Chị Quý Tỵ Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2011-08-23
535 Mai Thị Thanh Vân Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2011-08-12
536 Vũ Quỳnh Châu Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-08-09
537 Anh Toản Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-05-30
538 Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2011-05-27
539 Chị Diễm Phương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2011-05-27
540 Ca sĩ Đức Minh từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-05-27
541 Chị Minh Cầm Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-05-11
542 Trường dạy lái xe Tiến Bộ Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2011-05-11
543 Chị Tâm Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-05-11
544 Chị Kim Cương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-05-11
545 Chị Trang Thu Liên Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-05-11
546 Anh Hiếu Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2011-05-11
547 Ca sĩ Ngọc Mai từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-05-06
548 Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2011-04-27
549 Ông Quang Ngọc Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2011-04-26
550 Ông Quang Ngọc FPT Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-04-26
551 Ông Quang Ngọc Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200 USD 2011-04-26
552 Ông Quang Ngọc Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-04-26
553 Nguyễn Thị Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 2011-04-06
554 BS. Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-04-06
555 Nguyễn Thị Bích Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-04-04
556 Cô Yến và gia đình Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2011-03-28
557 Phạm Ngọc Châu Học Bổng Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2011-03-22
558 Rose A. Marino Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.500 USD 2011-03-15
559 Anh chị Thanh Sơn Tỉnh Thanh Hóa Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-03-15
560 Anh Kiếng Cận Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-03-15
561 Chị Quỳnh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-03-15
562 Ca sĩ Trường Thư Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-03-15
563 Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Học Bổng Nhận tiền mặt 500 USD 2011-03-14
564 Cty TNHH Tâm An Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-03-11
565 Bạn cô Yến Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2011-03-03
566 Gia đình em Phương Thanh Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-02-21
567 Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-02-21
568 Peter Lee Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200 USD 2011-02-21
569 Cathy Trương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2011-02-17
570 Ông Bùi Chí Hiếu Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2011-02-15
571 Võ Thị Ngọc Ánh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-02-15
572 Bạn chị Tâm Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-02-15
573 Ông Cao Tiến Vị Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2011-02-15
574 Mẹ của Tiến Minh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2011-02-10
575 Cô Loan và bạn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-02-10
576 Anh Thi Sai Gon Tourist Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-02-10
577 Cô Mỹ Anh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-02-10
578 Ông Phan và Bà Vân Đường Hoà Hưng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-02-10
579 Bác sỹ Khánh Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-01-28
580 Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-01-07
581 Lê Thị Mỹ Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-01-07
582 Lưu Thị Ánh Loan Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-12-29
583 Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-12-02
584 Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-12-02
585 Gia đình Minh Văn - Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-12-01
586 Tổ chức từ thiện CUICUI Học Bổng Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 2010-11-29
587 Đỗ Hồng Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-10-26
588 cô Thái Thị Ngọc Dư Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2010-10-21
589 Tiền Quyên góp 3 đêm nhạc "Chiều Trên Quê Hương tôi" Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 5.490.000 VNĐ 2010-09-25
590 Chị Minh Cầm Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.700.000 VNĐ 2010-09-23
591 Dấu Tên Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2010-09-22
592 Chị Hương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-09-20
593 Anh Ngọc Quý Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-09-20
594 Anh Nguyễn Texas Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2010-09-20
595 Bùi Tiểu Binh Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2010-09-19
596 Huỳnh Thắng Dũng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-08-24
597 Chị Cô Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2010-08-20
598 Cô Nga Chợ An Đông Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 2010-08-20
599 Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-08-20
600 Chị Linh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2010-08-20
601 Anh Thành Liệu Vũng Tàu Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2010-08-20
602 Tường Văn Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2010-08-19
603 Trường Thư Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2010-08-19
604 Mạnh Cường Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2010-08-19
605 Dzoãnh Minh Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2010-08-19
606 Hoàng Nhung Ca sĩ ủng hộ tiền thù lao Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 2010-08-19
607 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2010-08-12
608 Cô Lê Thị Mỹ Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2010-08-10
609 Chị Thủy Cúc Báo Tuổi Trẻ Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-08-10
610 Chị Trang Thu Liên Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500 USD 2010-08-10
611 Chị Thiên Hương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-08-10
612 Bán vé may mắn Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 8.700.000 VNĐ 2010-08-10
613 Lương Thể Liên Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-08-10
614 Cô Võ Thị Mỹ Dung Khoa GDĐB trường ĐHSP Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2010-08-10
615 Giáo sư Glen White Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 200 USD 2010-08-10
616 Khách Sạn Hiền Anh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2010-08-10
617 Giáo sư Neal Newfield Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2010-08-10
618 Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 2010-08-10
619 Chị Thuận Trinh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 50 USD 2010-08-10
620 Chị Bích Ảnh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-08-10
621 Hoàng Văn Dương Tư vấn độc lập Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-08-09
622 Đinh Thanh Hương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 100 USD 2010-08-09
623 Chị Phạm Mai Hoa Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-08-09
624 Lưu Thị Ngọc Lan Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-08-08
625 Joselyn Tran Mast Company Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2010-08-07
626 Gia Đình Cô Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-08-02
627 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 2010-07-29
628 Kim Yến & Thành Học Bổng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 2010-07-27
629 Chị Thu Lương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-07-10
630 Bán áo thun Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.350.000 VNĐ 2010-07-07
631 Huỳnh Bích Ảnh Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-06-08
632 Chị Nhu Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-05-19
633 Cô Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 2010-05-16
634 BS Hoàng Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-16
635 BS Khánh Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-16
636 Lê Thị Mỹ Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-15
637 Huỳnh Thắng Dũng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-05-13
638 Caroline Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-05-10
639 Đoàn Chicago Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 600 USD 2010-05-10
640 Đoàn Chicago Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2010-05-10
641 Võ Đắc Danh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-05-10
642 Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-05-10
643 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-04-22
644 Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-04-19
645 Cần Thị Côn Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-04-19
646 Anoa Dussol Perran Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-03-26
647 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-03-25
648 CHị Trần Thị Bé Việt kiều Cannada Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 2010-03-10
649 Chị Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2010-01-27
650 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-01-21
651 Đỗ Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2010-01-15
652 Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2010-01-14
653 Hoàng Châu Hiền Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2010-01-11
654 Gia đình Minh Vân / Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-01-06
655 Lương Hiệp Thuận Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2010-01-02
656 Nguyễn Hoàng Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-12-23
657 Lidia Rozdilsky Học Bổng Nhận tiền mặt 100 USD 2009-12-22
658 Bán áo thun Học Bổng Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 2009-12-14
659 Võ T. Bích Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-11-27
660 Huỳnh Bích Ảnh Học Bổng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 2009-11-24
661 Veronica Reatare Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-11-23
662 Bùi Lam Sơn Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2009-11-16
663 Lâm Sơn Hoàng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-10-26
664 Ca sĩ Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-10-26
665 CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-10-26
666 Trần Bá Thiện Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-10-22
667 Christiane Học Bổng Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 2009-10-22
668 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2009-09-22
669 Chị Mỹ Hương - Nga Học Bổng Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 2009-09-18
670 Penny & John Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2009-09-16
671 Nguyễn Văn Lợi Học Bổng Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 2009-07-23
672 Bs Phan Vương Huy Đổng Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2009-07-10
673 American Council of learned Society Học Bổng Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 2009-06-09
674 Christiane & D.Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 2009-05-29
675 Lưu Minh Phước Học Bổng Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 2009-05-21
676 Clair Kingston Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-05-05
677 Lương T. Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-03-26
678 Thầy Lê Bảo Lâm Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-24
679 Thầy Lê Bảo Lâm Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-24
680 Thúy Vi Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-18
681 Thầy Nguyễn Văn Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-10
682 Câu chuyện ước mơ Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-02-09
683 CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Học Bổng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2009-01-12
684 Cô Bích Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-01-01
685 Gia đình Minh Vân & Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-01-01
686 PGS TS Nguyễn Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
687 C. Mỹ Hương & C. Nga Học Bổng Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 2009-01-01
688 Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2009-01-01
689 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2009-01-01
690 Nguyễn Ngọc Mai Học Bổng Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 2009-01-01
691 Trương Bạch Lan Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
692 CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-01-01
693 Elizabeth Wilson Milne Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-01-01
694 Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
695 Nhóm học sinh Mỹ Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
696 Phạm Thị Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-01-01
697 Ngô Thị Minh Huyền Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
698 Không tên Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
699 Lương Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-01-01
700 Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-01-01
701 Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-01-01
702 Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Học Bổng Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 2009-01-01
703 Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Học Bổng Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 2009-01-01
704 Nhóm Việt Mới Học Bổng Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 2009-01-01
705 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2008-12-30
706 Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Học Bổng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 2008-10-13
707 Gia đình Hoàng Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-10-12
708 Công ty XLTM Hải Âu Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2008-10-12
709 Nguyễn Ngọc Mai Học Bổng Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 2008-10-12
710 Trương Bạch Lan Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-10-12
711 Gia đình anh Quân Học Bổng Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 2008-10-10
712 Gia đình Minh Vân & Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-10-10
713 Gia đình Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 2008-10-07
714 Cô Bích Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-10-07
715 Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-10-03
716 Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Học Bổng Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 2008-09-30
717 Gia đình Hoài Phương Học Bổng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2008-09-10
718 Phan Thị Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-09-03
719 Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Học Bổng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 2008-08-15
720 Không tiết lộ tên Học Bổng Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2008-08-13
721 Elizabeth Wilson Milne Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-08-11
722 Gia đình chị Đặng Hồng Nga Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2008-08-05
723 Clair Kingston Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-08-05
724 Jenn Thorkeson Học Bổng Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 2008-08-05
725 Ruby NTN Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2008-08-05
726 Nguyễn T.Nhật Học Bổng Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2008-08-05
727 Nhóm học sinh Mỹ Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-08-05
728 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2008-07-14
729 Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-07-09
730 Công ty thép Pomina Học Bổng Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2008-06-19
731 Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2008-06-18
732 Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2008-06-02
733 Không tiết lộ tên Học Bổng Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2008-06-02
734 Cô Thủy Học Bổng Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 2008-05-30
735 TS. Thái T. Ngọc Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-05-18
736 Võ Thị Bích Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2008-05-10
737 Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-17
738 Gia đình Nguyễn Thị Hòa Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-14
739 Gia đình Lâm Sơn Hoàng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-14
740 Ngô Thị Minh Huyền Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-04-04
741 Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Học Bổng Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 2008-03-31
742 Vũ Minh Thư Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-03-28
743 Trần Triều Năng Lực Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
744 Hoàng Phương Duy Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
745 Nguyễn Thị Tuyết Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
746 Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
747 Nguyễn Thị Ngọc Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-03-20
748 Nguyễn Văn Lợi Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-03-19
749 Rose Marino Học Bổng Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 2008-02-21
750 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2008-02-05
751 Lương Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-02-03
752 GS. Glen W. White Học Bổng Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 2007-08-08
753 Chị Lan Hội Lăng Cô Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 0000-00-00
Go to top