Search

Vie

Eng

Dự án
Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật

(Đã ngừng hoạt động)

Giới thiệu

Mô tả dự án

Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Ireland

Thời gian thực hiện dự án: Tháng 01/2016 đến tháng 12/2017

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)

Đối tác chính thực hiện dự án: Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn và Đại học Sư Phạm TP.HCM

Mục tiêu dự án:

- Hỗ trợ sinh viên khuyết tật nhận biết được các nhu cầu của mình và điều chỉnh hợp lý để trở thành những sinh viên ưu tú

- Xây dựng năng lực, hiểu biết của đội ngũ cán bộ giảng viên về các vấn đề liên quan đến khuyết tật, từ đó phát triển chiến lược cung cấp các hỗ trợ phù hợp cho sinh viên khuyết tật

- Phát triển mô hình dịch vụ hỗ trợ sinh viên khuyết tật tại 2 trường đại học và nhân rộng việc ứng dụng mô hình này sang các trường khác

Các hoạt động chính của dự án:

- Cung cấp hỗ trợ dựa trên kế hoạch phát triển cá nhân để sinh viên khuyết tật được tiếp cận với các chương trình và dịch vụ giáo dục cần thiết (học bổng, máy ghi âm, dụng cụ trợ giúp, người đồng hành…)

- Đào tạo các kỹ năng mềm như vận động biện hộ, giao tiếp, hiểu về Công ước Quốc tế về các Quyền của Người khuyết tật, lãnh đạo… cho sinh viên khuyết tật

- Xây dựng liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ thực tập và việc làm cho sinh viên năm cuối

- Tài liệu hóa và chia sẻ các câu chuyện thành công về những tấm gương của sinh viên khuyết tật trên các phương tiện truyền thông

- Tổ chức các hội thảo/sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật

- Tổ chức các hội thảo chia sẻ với các bên liên quan về mô hình hỗ trợ, tác động, các thực hiện, thách thức và thuận lợi khi ứng dụng lại mô hình

Một số kết quả mong đợi:

- 80% sinh viên khuyết tật tham gia dự án được cung cấp hỗ trợ dựa trên nhu cầu và kế hoạch phát triển cá nhân của họ.

- 80% sinh viên khuyết tật được được đào tạo các kỹ năng xã hội và bình đẳng về khuyết tật, gia tăng sự tự tin và chủ động tham gia các hoạt động xã hội.

- Những câu chuyện thành công của sinh viên khuyết tật sẽ là tấm gương truyền cảm hứng cho các bạn khác tiếp tục học tập.

- Cán bộ và giảng viên các trường đại học tham gia dự án hiểu hơn về các vấn đề khuyết tật và có thể phát triển kế hoạch làm việc hàng năm nhằm hỗ trợ sinh viên khuyết tật.

- Mô hình dịch vụ hỗ trợ sinh viên khuyết tật tại 2 trường đại học được hình thành và được chia sẻ, nhân rộng với các trường khác trong khu vực.Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top