Search

Vie

Eng

Dự án
Xây dựng cuộc sống hòa nhập cho Người khuyết tật (BUILD)

(Đã ngừng hoạt động)
- Xây dựng được mạng lưới mạnh và đại diện tiêu biểu của các tổ chức hội NKT sẽ cải thiện được các dịch vụ dựa vào đối tác và đại diện cho tiếng nói của NKT ở các cấp quốc gia và ở các tỉnh thành vùng dự án.
- Các doanh nghiệp ( do NKT thành lập và điều hành) và các hộ kinh doanh ở các tỉnh thành thuộc vùng dự án hoạt động hiệu quả hơn và tăng lợi nhuận/ doanh thu.
- NKT ở các tỉnh trong vùng dự án được nâng cao vị thế và tăng thu nhập.

Giới thiệu

Mô tả dự án

Chương trình nhằm  hỗ trợ các nhóm/Hội của Người khuyết tật, nhóm/Hội cha mẹ trẻ khuyết tật trong việc xây dựng mạng lưới mạnh, nâng cao vị thế của người khuyết tật (NKT) tại địa phương thông qua các dự án quy mô nhỏ. Chương trình sẽ khuyến khích các tổ chức NKT thuộc vùng dự án là: Thái Nguyên, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng xây dựng các sáng kiến phát triển phong trào NKT tại địa phương với mục tiêu: “Xây dựng được các mạng lưới và đại diện tiêu biểu của các tổ chức Hội NKT, cải thiện được các dịch vụ dựa vào đối tác và đại diện cho tiếng nói của NKT ở cấp quốc gia và các tỉnh, thành phố vùng dự án.”

Nhà tài trợ: Quỹ Irish AidĐăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top