Search

Vie

Eng

Dự án
Xây dựng năng lực tổ chức để nâng cao vị thế và phát triển kinh tế cho người khuyết tật (BRAVE)

(Đã ngừng hoạt động)
- Gia tăng tiếp cận xã hội và cơ hội kinh tế cho người khuyết tật thông qua dịch vụ việc làm cho người khuyết tật.
- Thúc đẩy, hỗ trợ và thống nhất sáng kiến để hỗ trợ quyền vận động biện hộ cho người khuyết tật thông qua việc tăng cường mạng lưới Hội nhóm người khuyết tật

Giới thiệu

Mô tả dự án

BRAVE vận động cho người khuyết tật được tham gia đầy đủ vào mọi hoạt động của xã hội. 

DRD xác định 2 cách thức hoạt động bền vững giúp gia tăng sự tham gia của NKT vào xã hội VN như sau:

- Gia tăng tiếp cận xã hội và cơ hội kinh tế cho NKT

- Nâng cao tiếng nói, vai trò đại diện trong các hoạt động và mạng lưới NKT.

 

Với sự tài trợ của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Ailen (Irish Aid)

Các hoạt động chính bao gồm:

- Kết hợp với các Trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp để mở rộng mạng lưới nhằm giới thiệu việc làm cho người khuyết tật (NKT)

 

- Thành lập CLB Doanh nghiệp Người khuyết tật. CLB huy động sự hỗ trợ về tư vấn chuyên môn của các doanh nghiệp đã và đang hoạt động mạnh, cùng các giảng viên khối kinh tế các trường Đại học (ĐH Kinh Tế TP.HCM, ĐH Văn Lang,…) sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ đối tác, giải quyết các khó khăn trong kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm, tư vấn xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp,... 

 

- Chuyển giao mô hình giới thiệu việc làm cho các Hội nhóm NKT tại các tỉnh (mô hình này đã được xây dựng và ứng dụng thành công trong dự án BUILD)

Kết quả

- Tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho NKT

 

- Ra mắt các dịch vụ cung cấp việc làm cho Hội nhóm NKT

 

- Tăng cường nhóm cố vấn chuyên môn

 

- Tăng cường sự tham gia hội thảo ở vùng và trong nước của các Hội nhóm NKT về tiếp cận, luật, giao thông vận chuyển

 

- Cải thiện hình ảnh về khuyết tật trên phương tiện thông tin đại chúng

 

- Nâng cao năng lực cho các Hội nhóm NKT đã ra đời và được DRD hỗ trợ trong dự án Mạng lưới (Quỹ Ford tài trợ từ 2008-2011)

 

- Tăng cường hợp tác với Liên hiệp hội về NKT

 

- Cải thiện sự hợp tác với các cơ quan nhà nước

 

- Nghiên cứu về NKT tại Việt Nam để tài liệu hóa các vấn đề hiện tại và xuất bản thông tin đáng tin cậy phục vụ cho nhận thức

 

- Tạo hình ảnh cho dự án BRAVE

 

- Cải thiện việc giám sát và theo dõi các dự án đang thực hiện

Tác động

Khi được trao cơ hội như nhau, các nhóm yếu thế như NKT thay vì cảm thấy lạc lõng và vô ích, vẫn có thể phát triển cuộc sống một cách trọn vẹn và đóng góp lại vào cộng đồng. Thu nhập và việc làm giúp kích hoạt sự hòa nhập xã hội cho NKT, giúp tăng hiểu biết và sự tôn trọng lẫn nhau.Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top