Search

Vie

Eng

Thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Thứ ba, 27 tháng 07 2010 09:59

THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

1- Điều kiện hưởng:

- Các đối tượng được hưởng chế độ hưu trí:

a- Người laođộng làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao độngcó thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b- Cán bộ,công chức, viên chức;

c- Công nhânquốc phòng, công nhân công an;

d- Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,

e- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệpquân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyênmôn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đốivới quân đội nhân dân, công an nhân dân;

f- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhândân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

- Điều kiện hưởng chếđộ hưu trí:

+ Đối với cácđối tượng quy định ở điểm a, b, c, d: Có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hộitrở lên, nam từ 60 tuổi, nữ từ 55 tuổi trở lên. Hoặc: Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từđủ 50 tuổi, có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có 15 nămlàm việc ở ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Đối với cácđối tượng quy định ở điểm e, f: Có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trởlên, nam từ 55 tuổi, nữ từ 50 tuổi trở lên. Hoặc: Nam từ đủ 50 tuổi, nữ từ đủ 45tuổi, có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có 15 năm làmviệc ở ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2- Mức hưởng lương hưu hàng tháng:

- Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thấtnghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

- Thời gianhưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóngbảo hiểm thất nghiệp của lao động. Cụ thể, lao động được:

+ Hưởng 3tháng, nếu có từ đủ 12 đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Hưởng 6tháng, nếu có từ đu36 tháng đến dưới 72 tháng đóng;

+ Hưởng 9tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

- Ngoài trợcấp thất nghiệp, người lao động còn được hỗ trợ học nghề ngắn hạn (không quá 6tháng), được giới thiệu việc làm miễn phí và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

3- Thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng:Trường hợp người laođộng đang làm việc tại đơn vị, hồ sơ hưu trí do đơn vị thực hiện. Nếu người laođộng đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH phải tự nộp hồ sơ, cụ thể nhưsau:

- Sổ BHXH bảnchính đã được cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng bảo hiểm (người sử dụng laođộng có trách nhiệm trả lại sổ sau khi người lao động nghỉ việc).

- Đơn đề nghịgiải quyết chế độ hưu trí có xác nhận của UBND phường, xã (theo mẫu).

- Nhữngtrường hợp nghỉ hưu do suy giảm sức khỏe phải có đơn đề nghị giám định y khoahoặc tự giám định và cung cấp biên bản kết luận.

Toàn bộ hồ sơnêu trên phải được nộp tại Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi thường trú.

4- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.

5- Lệ phí: Không.

 

(Căn cứ: Thôngtư 04/2009/LĐ-TBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội)

 

Nghe đọc thủ tục:

{audio}laodong/huongchedohuutri.mp3{/audio} 

 

 
 

Tin liên quan

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top