Search

Vie

Eng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN PHÁP LÝ

Thứ tư, 28 tháng 10 2020 13:59

Chia sẻ:

Screen Shot 2020-10-19 at 11.16.00 AM

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN PHÁP LÝ

TIÊU ĐỀ:

Chuyên gia độc lập trong nước tiến hành tập huấn chính sách về việc làm, lao độnggiáo dục  y tế cho NKT và quy trình trợ giúp pháp lý

DỰ ÁN

Dự án Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật

PHẠM VI:

TP. Hồ Chí Minh và Quảng BìnhI. Giớithiệudựán 

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, sửa đổi bổ sung 2017 là cơ sở pháp lý bảo đảm sự cam kết của Nhà nước bảo đảm quyền của người khuyết tật, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Pháp luật về trợ giúp pháp lý của Việt Nam đã cụ thể hóa Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, bảo đảm cam kết người khuyết tật được tiếp cận hệ thống tư pháp một cách hữu hiệu và bình đẳng với những người khác, nhất là khi tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, theo trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (www.trogiupphaply.gov.vn) từ 2012 – 2019, cả nước mới chỉ có 0.33% tương đương 26.262 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp pháp lý trong tổng số 8.000.000 người khuyết tật Việt Nam. Còn ở Quảng Bình tính đến 2015 thì có 0.32% tương đương 143 người khuyết tật trong tổng số 45.000 người khuyết tật, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 31/5/2018 có tới 56.644 người khuyết tật, tuy chưa công bố số người khuyết tật được trợ giúp pháp lý nhưng cũng tương tự như tình hình chung của cả nước.

Qua thực trạng trên cho thấy, người khuyết tật, đặc biệt NKT là phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số vẫn chưa tiếp cận một cách đầy đủ chính sách trợ giúp pháp lý nên họ vẫn chưa hiểu đầy đủ các quyền của mình, đặt biệt là quyền trong lao động, việc làm, y tế, giáo dục và khi bị phân biệt đối xử họ sẽ cam chịu. Chính điều này đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến bình đẳng và hòa nhập của người khuyết tật.

Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật” sẽ góp phần tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của NKT trong lĩnh vực lao động, việc làm, y tế, giáo dục. Để đạt được mục tiêu trên, dự án tiến hành tuyển Chuyên gia độc lập trong nước tiến hành tập huấn chính sách về việc làm, lao động, giáo dục và y tế cho NKT và quy trình trợ giúp pháp lý.

Dự án do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển thực hiện với sự tài trợ của Quỹ JIFF. Quỹ JIFF là một trong hai hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại OXFAM quản lý thực hiện.

II. Mục tiêu tập huấn

Chuyên gia tập huấn xây dựng chương trình tập huấn nhằm đảm bảo sau khi hoàn thành chủ đề này, học viên có các khả năng:

Về mặt kiến thức

-      Mô tả các chính sách hiện hành về việc làm, lao động, giáo dục và y tế cho NKT

-      Mô tả được các hình thức hỗ trợ pháp lý và phạm vi của tư vấn pháp luật

-      Mô tả được quy trình tư vấn hỗ trợ pháp lý

Về mặt kỹ năng

-      Kỹ năng thu thập thông tin, tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý

-      Kỹ năng tư vấn cho người khuyết tật trong vụ, việc y tế, giáo dục, lao động việc làm...

-      Kỹ năng lưu trữ hồ sơ sự vụ

Về mặt thái độ

-      Tích cực trong các hoạt động thu thập thông tin, tiếp nhận yêu cầu và tư vấn pháp luật cho NKT

-      Khách quan, trung trực, không đánh giá, gièm pha, chê bai đối tượng được hỗ trợ pháp lý

-      Cẩn thận, tỉ mỉ trong việc truyền đạt thông tin và lưu trữ hồ sơ

III. Kế hoạch làm việc

Lớp

Số người tham gia 

Số ngày làm việc 

Tập huấn tập huấn chính sách về việc làm, lao động, giáo dục và y tế cho NKT và quy trình trợ giúp pháp lý tại TP.HCM

30 người

01 ngày chuẩn bị

02 ngày tập huấn

01 ngày báo cáo

Tập huấn tập huấn chính sách về việc làm, lao động, giáo dục và y tế cho NKT và quy trình trợ giúp pháp lý tại Quảng Bình

30 người

01 ngày chuẩn bị

02 ngày tập huấn

01 ngày báo cáo

Nhiệm vụ của tập huấn viên:

-      Xây dựng chương trình tập huấn chính sách về việc làm, lao động, giáo dục và y tế cho NKT và quy trình trợ giúp pháp lý tại TP.HCM và/hoặc Quảng Bình

-      Tiến hành tập huấn tại TP.HCM và/hoặc Quảng Bình

-      Đánh giá đầu vào và báo cáo sau tập huấn cho ban điều phối dự án

IV. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm

-      Trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành Luật;

-      Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trợ giúp pháp lý cho NKT;

-       Có hiểu biết sâu về lĩnh vực pháp luật dân sự có liên quan đến các vấn đề được nghiên cứu;

-      Có khả năng tập huấn, trình bày, giao tiếp, thuyết trình tốt;

-      Có khả năng bao quát, hệ thống, phân tích, giải quyết vấn đề;

V. Cách đăng kí

Gửi CV và thư ngỏ về bichphuong@drdvietnam.org với tiêu đề: JIFF – CHUYÊN GIA TẬP HUẤN PHÁP LÝ

Hạn đăng kí: Đến hết ngày 11/11/2020

VI.  Các điều kiện chi trả liên quan:

Ngân sách cho việc tuyển dụng các chuyên gia tư vấn trong nước và các chi phí liên quan do Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật" thực hiện.

Căn cứ vào kết quả công việc, thù lao cho chuyên gia được chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân theo đúng quy định của Hướng dẫn của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE theo các mốc như sau:

-      Thanh toán 50% sau khi chương trình tập huấn được chấp nhận.

-      Thanh toán 50% còn lại khi Báo cáo sau tập huấn được DRD chấp nhận.

Lớp

Số ngày làm việc

Công một ngày làm việc

Thành tiền

Tập huấn viên tập huấn chính sách về việc làm, lao độnggiáo dục  y tế cho NKT và quy trình trợ giúp pháp lý tại TP.HCM 

4

4,400,000

17,600,000

Tập huấn viên tập huấn chính sách về việc làm, lao độnggiáo dục  y tế cho NKT và quy trình trợ giúp pháp lý tại Quảng Bình 

4

4,400,000

17,600,000

DRD Vietnam


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: DRD và các hoạt động, Người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top