Search

Vie

Eng

Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật (Phiên bản dễ đọc dễ hiểu)

Thứ năm, 05 tháng 03 2015 10:36

Tài liệu là Sách hướng dẫn dễ đọc dễ hiểu cho toàn bộ Công ước. Đây không phải là cuốn sách về luật pháp. Bạn cần phải xem toàn bộ bản Công ước nếu bạn muốn biết chính xác những gì nói trong Công ước, và những quốc gia đã ký kết Công ước này.

>> Xem tại đây

 


 

Tin liên quan

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top